background

СЪБУДИ СЕ

Съших себе си от две,
красива ябълка откъсах,
червеи очите ми лекуват,
пеят скришом,
приспива ме слузта.

Земята бълва страх,
хората нагоре гледат,
от илюзии иде лудостта,
разрухата е във душата,
за това е и гнева.

12.11.2023