background

ОГЛЕДАЛА

Ние сме огледала,
оглеждащи се в огледала,
съвършена безкрайност,
преродена в стъкла,
тук сме да се обърнем.

12.11.2023