background

Ще те погубят

Аз съм бурята в тишината,
мътните облаци стичащи се по безизразното небе,
разцапани в мъртва свобода,
те гледат теб сливайки се със земята,
ще се разсмея,
умират за твоя ум,
за заблудата в съня ти,
там ще те пресуша и омая.

05.06.2017