background

Ще те погубя

Аз съм бурята в тишината,
мътните облаци стичащи се по безизразното небе,
разцапаната мъртва свобода,
тя гледа теб сливайки се със земята,
ще се разсмея,
умирам за твоя ум,
за заблудата в съня ти,
там ще те пресуша и омая.

05.06.2017