background

Чувам ги

Чувам ги,
когато се нуждаят от кръв,
жадни в завързаната разложена плът.

Чувам ги,
а там време е на спрели надежди,
нокти се впиват в живи.

Свобода,
пленена от празнота…
Изцапана.

20.09.2016