background

Черни отражения

Черните хора,
изпод черните черни,
черни във полюси,
а аз съм тайната черна.

Черни точици,
плават в черни реки,
черни са мислите,
очи гледат празнини.

Черни образи,
завиват черните черни,
черни пропадат,
а аз съм тревогата черна.

20.09.2016