background

Ухае на мръсотия

Ухае на кръв,
нежност от сини рози,
градина напоена със болка,
емоция разписана.

Ухае на призми,
шепнещи пръсти от страст,
вана пълна със срам,
мръсотия и огън.

Ухае на мен..

20.09.2016