background

Студени кукли

Намирам в себе си Адa изваян екстремум,
разкъсана любовница без своят любим,
мога в състрадания да се завърна от болка,
а в душата не заслужавам да съм примитив.

В студени превърнати кукли,
през частиците време шумно мълчим,
затихвам, а ти се претапяш,
една от Вселените ни ще угасне.

04.07.2017