background

Снимка на мрак

Признай пред себе си,
колко си грозен,
огнища за спасението помоли,
излязох от тях и спрях,
а там снимка на мрак.
Това съм аз,
а нима ме виждаш и ти?

21.09.2016