background

Сложни лица

Разкъсай желания,
в триумф на отчаяния,
нарисувай небе,
изпод черно море,
там където трупа ти ще плува
и ревниво се смее,
ах…
сега са тихи,
сливат се с кожата мътна,
твоите тънки карфици,
разбират те от сложни лица.

20.09.2016