background

Сложни лица

Разкъсай желанията ми,
в капки отчаяния,
нарисувай небе,
изпод черно море,
там където ще плува трупа ми
и ревниво се смее,
ах…
сега са тихи,
моите тънки игли,
сливат се с кожата мътна,
разбират те от сложни лица.

20.09.2016