background

Сенки

Разминавам се със сенки,
нелепи украси,
приливи тъмни,
задушаващи,
празни,
корени лазят в усмивки,
в земята си,
моята си.

19.10.2017