background

СВЛИЧАЩА СЕ НЕЖНОСТ

Близостта ти ме опиянява,
побърква,
чувствам дъха проникващ през кожата ми,
аромата,
раните които ще оставиш,
виждам свличащата се нежност,
не искам да я разкрия,
защото вярвам в Нас,
Ти си Нас,
Аз съм Нас,
Ние сме…
Нас.

20.09.2016