background

Пролет

Bяла смърт,
мръсотия в загубени рамки,
смляна зависимост в течност,
разказ за плуващи рани,
вана в която угасват,
пролет на чистата недочакана съвест.

Разлисти гнили плодове,
те хранят се от мен,
малка съм точица в ума ти,
сълзи набъбващи за нея,
а ти си яма безмълвна,
за чистата съвест.

25.10.2017