background

празнота

Затвори се и избягай,
изживей свойта самота,
Света ще е различен,
но ти ще си същата празност.

22.11.2018