background

Празнота

Затвори се и избягай,
изживей своята самота,
Света ще е различен,
но ти ще си друга празнота.

22.11.2018