background

Плик надежда

Сънувай ми плик във прежда,
аз ще го пазя в тайна,
запали го пролетта,
ръце нежни крият се,
спящи ще се докоснат,
искам зряла любов,
примитивна, като злоба,
влюби се в мен.
целувай я,
прецъфти с нея,
разплети тревожността си,
разстрой оплетената памет в мисъл,
цветно се опий от мозъчният серум,
душата го иска и тайно го милва.

11.10.2017