background

О, МОИ ДЕМОНИ

Поиграйте си с нея,
грозни фантазии,
забъркате и в мен,
стъклени мисли,
крайчеца огън,
само ми трябва,
ще стопля пръски,
премръзнали – сини лъжи.

Пътувайте цветно,
между сенки дълбоки,
те танцуват – хранят се,
изпиват сока от нас,
обещавана обич,
превръщат в омраза,
а със сълзите измиват,
цвета на мечти.

20.11.2020