background

Открих минало

Мислите ми галят,
стържат,
съжаляват,
почувства ли как,
те прегарят,
времето се огъна,
свикна със мен,
открих минало издрано от болни бодли,
стонове тъжно свити,
думи късно разкрити,
изрових от калта и себе си,
там от където всичко започва,
а знаех,
колко тъжно,
размито и празно завършва.

05.06.2017