background

Ние сме клетка

Огъня няма да ни спаси,
щом думите са милост,
отговори в лечение преминават,
а то в хищната глупост.

Клетки сме всички,
безумни промени,
задавени в същност,
болна основа.

21.09.2016