background

Ние сме в клетка

Огъня няма да те спаси,
щом думите са милост,
отговорите преминават в лечение,
а лечението в отровната глупост.

Ние в клетка сме всички,
няма промени,
задавени са,
а в тях сме различни.

21.09.2016