background

Нещо ще се случи

Ако в непознатото погледна
и душата ми разцъфне,
докосни ме с пръст надежда,
нещо ще се случи.

Ако в непознато се превърна
и душата ми умре,
погали я, като спомен
нещо ще се случи.

21.09.2016