background

мъничко аз

Едно съм,
мъничко аз,
пробудени знания,
превърнати в страст,
периферии от съзнание,
разрушени от сън,
в които поставих рамките сам,
от кухост умират железните пръчки,
от глупост се стичат чисти сълзи.
Аз съм тук.
Аз съм сън.
Аз съм сам.
Аз ли съм?

20.09.2016