background

Мислим се за Богове

Когато в минало се превърнаха скрити надежди,
засвириха силно изпънати струни,
музика зазвуча от неизказани думи,
спускащи се капчици по студени стъкла.

В малки откровения влязох,
почти сама в нищото.
Нямам приятелки.
Карам се с тях.

Оближи ме за близост,
аз съм неспособна,
такава за всички,
а с вас съм подобна.

Лутаща се в празни пространства,
вкиснати полуизядени плодове,
там и вас намерих,
а с вас е интересно.

Танцуваме грозно,
но омайваме студенини.
Мислим се за Богове.
А дали не сме?

21.09.2016