background

Лъжеца

Реем обещания,
а нас ни няма там,
но в нечии дихания,
това е вестник жълт,
залостен и измамен,
в притурката от срам.

23.10.2018