background

Змията

Погледнах змията в очите,
прикова същността си в мен,
родена от тъмнината на светулки,
силно притискани,
душат се,
танцува под дъжда,
усещам опашките докосващи и мен,
мръсотията на мъртвите.

23.10.2018