background

ДЪРВОТО НА ОМРАЗАТА

Расте отровен от мъртви,
тече в раните на едно дете,
смърт ще се сипе от клоните,
капе отдолу нагоре и храни се с нас,
омразата скрила червата си гнила,
сърцето на Бога шибано изпила,
дърво без омраза е моята проказа,
детето ще плаче,
народа ще се влачи,
съдбата на всички е да умрат.

23.05.2019