background

ДЪРВОТО НА ОМРАЗАТА

Расте отровен от мъртви – тече,
в раните на едно дете,
смърт ще се сипе от клоните,
капе отгоре и храни се с нас.

Oмразата скрила червата си гнила,
сърцето на Бога шибанo изпила.

Дърво без омраза е моята проказа,
детето ще плаче,
народа ще се влачи,
съдбата на всички е да умрат.

23.05.2019