background

Докосвам

Докосвам тялото си с мръсни ръце,
аутопсия правя,
душата ще разбере,
жадни капки от злобно море,
ти си кораб,
частици утайка в мислите пленени.

20.09.2016