background

Усещане

Докосвам тялото си с мръсни ръце,
аутопсия правя,
душата ще разбере,
жадни течения в злобно море,
кораб се търси потънал,
утайки в мислите.

20.09.2016