background

Говори със себе си

Говори със себе си,
ако не знаеш как се съблича с душа,
ако паря и гасна,
приливам в помежду ни.
В лудостта си,
аз ще изям теб,
а себе си ще повърна.

11.05.2017